Gå till innehåll

Du behövs mer än någonsin!

Vill du veta mer om varför du ska bli medlem, har du frågor om medlemskapet?

Läs mer nedan.

Det finns många fördelar med ett medlemskap!

Så påverkar du som medlem

Alla behöver inte vara politiker. Men alla kan påverka politiken.

Fler frågor om medlemskap?

Hur mycket tid krävs och hur är det med integriteten?

Det här får du som medlem

Folkrörelsen har mycket att erbjuda.

Så påverkar du som medlem

Alla behöver inte vara politiker. Men alla kan påverka politiken.

Så går det till
Magdalena Andersson kampanj göteborg Foto: Jesper Hallen

Fler frågor om medlemskap?

Hur mycket tid krävs och hur är det med integriteten?

Se sidan fler frågor om medlemskap.

Det här får du som medlem

Folkrörelsen har mycket att erbjuda.

Jag vill veta!
Magdalena Andersson porträtt Foto: Mathias Hansson

Därför är jag socialdemokrat

Nu är det upp till oss att samla alla dem som ser att Sverige kan bättre. Som fått nog av de svaga samhällenas oförmåga att lösa de problem vi står inför. Som ser att jämlikhet och tillväxt inte är varandras motsättning, utan förutsättning. Som bär på en drivkraft, en dröm, en vision, en önskan om något bättre. De hör hemma i socialdemokratin.

- Magdalena Andersson

Nya medlemmar berättar

Äntligen en kvinnlig proffsig ordförande i socialdemokraterna.
Jag vill visa min lojalitet till ett parti som drivit vårt land framgångsrikt under 100 år. Tack jag är en stolt svensk medborgare som alltid betalat min skatt med stolthet

Jag jobbar som pedagog på en skola i Solna. Är engagerad i samhällsfrågor i skolan och känner att jag vill driva vidare mina frågor lite mer på en annan plan. Jag är facklig bunden och är skyddsombud på mitt arbete, det känns naturligt att om man vill förändra något måste man driva vidare frågan själv eller med andra.

När jag såg i tidningen idag att S lägger förslag om att stoppa vinstuttag i skolan så var det helt avgörande för att jag skulle komma till skott och bli medlem. Bara (S) kan ta Sverige ur det här marknadsexperimentet i New Public Management-anda med en marknadiserad skola som kommer att leda till att Sveriges unga får allt mindre jämlika förutsättningar.

När jag såg i tidningen idag att S lägger förslag om att stoppa vinstuttag i skolan så var det helt avgörande för att jag skulle komma till skott och bli medlem. Bara (S) kan ta Sverige ur det här marknadsexperimentet i New Public Management-anda med en marknadiserad skola som kommer att leda till att Sveriges unga får allt mindre jämlika förutsättningar.

Möjligheten att kunna påverka mitt framtid genom att delta politiskt.