Socialdemokraternas partikongress 2019 - Socialdemokraterna

Socialdemokraternas partikongress 2019

Den 22–24 mars 2019 håller Socialdemokraterna sin 40:e ordinarie partikongress på Conventum i Örebro. Kongressen kommer i huvudsak att behandla två större teman: Kunskap för framtiden – trygghet för fler och konkurrenskraft för Sverige samt Organisatoriskt reformprogram – som handlar om partiet som organisation.

Bild för -

– Vi kommer fokusera på två viktiga områden. Dels hur vi stärker Socialdemokraterna som modern folkrörelse och rustar oss inför framtiden. Dels på utbildnings- och kompetensförsörjningsfrågorna som kommer vara avgörande framöver, inte minst för att klara integrationen, säger partisekreterare Lena Rådström Baastad.

Om kongressen

De lokala partiorganisationerna kommer påverka innehållet i respektive temaområde genom ett öppet forum. Partistyrelsen tar sedan fram programtexter utifrån dessa inspel och förslagen skickas sedan ut till arbetarekommunerna på en remissrunda. På kongressen kommer sedan de av medlemmarna valda ombuden att slutgiltigt bestämma hur programtexterna ska se ut.

Planeringen inför kongressen har tagit stor hänsyn till partiorganisationen, och det arbete som genomförs under ett valår. Det handlar både om valrörelse och om efterarbetet att få ihop majoriteter i kommuner och landsting.

Kongressen anordnas två månader innan 2019 års val till Europaparlamentet, vilket även det kommer finnas med på agendan när Socialdemokraterna samlas i Örebro i mars.

Presskontakt 

Viktoria Hjulström, 070-566 51 81

_______________________________________________________________

Vill ni medverka som utställare på kongressen?

Kontakta Petrit Mustafa – säljare på Conventum

072-85 85 109

Dela
Maila det här citatet Måste vara en giltig e-postadress.

Socialdemokraterna.se använder sig av cookies och pixlar för att optimera din framtida användning av vår hemsida samt för att i marknadsföringssyfte och för statistiska ändamål samla in information. Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till detta. Läs mer om vår användning av cookies och pixlar här.