Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

Arbete åt alla

Fler jobb är vår viktigaste prioritering. Att ha ett jobb och kunna klara att tjäna sitt eget uppehälle, det är verklig frihet. Att fler får jobba är grundläggande för att vi i Sverige ska klara av att upprätthålla vår konkurrenskraft internationellt.

Studien handlar om jobb- och näringslivspolitik. Vi hoppas att materialet ska inspirera och leda till spännande samtal om hur vi tillsammans kan utveckla vår politik för fler jobb.

Studiematerialet riktar sig till alla medlemmar som är intresserade, både nya och de som har varit med en tid. Studiematerialet passar också för medlemmar som har offentliga uppdrag.

Prata med ditt Partidistrikt för att veta mer om aktuella politiska ämnesutbildningar - kontaktuppgifter finns här

Uppdaterades senast: