Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

Det starka samhället

Under de senaste decennierna har samhället försvagats. Allt fler oroar sig för att samhällets stöd inte finns där när de behöver den. Det skapar rädsla och otrygghet, något som demokratins motståndare utnyttjar.

I denna bok får Stefan Löfven i en essä samt Magdalena Andersson, Peter Hultqvist och Margot Wallström i intervjuer utveckla tankarna om det starka samhället.
De intervjuade fördjupar sig i några teman var där varje tema inleds med en introduktion som redaktörererna ansvarar för.

Det starka samhällets revansch handlar om att politiken måste kliva fram, med investeringar, samhällsansvar och jämlikhetsfokus.

Prata med ditt Partidistrikt för att veta mer om aktuella politiska ämnesutbildningar - kontaktuppgifter finns här

Uppdaterades senast: