Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

En kunskapsskola där alla elever lyckas


Materialet är baserat på den senaste skolforskningen och syftar till att underlätta en kvalificerad diskussion om hur vi tillsammans kan skapa en modern skola med höga kunskapsresultat och där alla elever lyckas.
Studiematerialet vänder sig till skol-och utbildningspolitiker. Studiematerialet kan också med fördel läsas i studiecirkel av intresserade medlemmar.

 

Prata med ditt Partidistrikt för att veta mer om aktuella politiska ämnesutbildningar - kontaktuppgifter finns här

Uppdaterades senast: