Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

Ett långt brev

Bosse Elmgren har skrivit Ett långt brev för att skapa en politisk diskussion. Bosse Elmgren skriver, "Samhällskritiken är livlig. Och den är viktig. Men den stannar ofta vid just bara kritik. Betydligt oftare än som sker borde den få en fortsättning i en konstruktiv och konkret diskussion om vad man bör göra åt de problem som kritiken lyfter fram.

Vi borde ägna oss mer åt att diskutera praktiska visioner, reformer som kan kännas angelägna och vara lätt gripbara för människors sinnen, som kan väcka entusiasm och framtidstro i stället för pessimism och resignation. Som, för att använda den gamle finansministern och socialdemokratiske ideologen Ernst Wigforss´ ord, kan tjäna som "provisoriska utopier" och vinna brett folkligt stöd. Någonting att kämpa för och rösta för. Inte bara rösta emot någonting som man vill slippa.

Jag vill bidra till att engagera många i en debatt som präglas av politisk skaparglädje. Politiken blir bättre ju flera som är med och tänker, bidrar med idéer och erfarenheter. Därför har jag skrivit "Ett långt brev". Till alla som vill läsa."

 

Prata med ditt Partidistrikt för att veta mer om aktuella politiska ämnesutbildningar - kontaktuppgifter finns här

Uppdaterades senast: