Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

EU-studier

Europas vägval - Nu är det snart val igen och mycket står på spel för medborgarna i Europas länder. Under de senaste åren har EU arbetat med frågor av central betydelse för tryggheten, jobben, tillväxten, demokratin och miljön.

De utmaningarna kommer inte bli mindre under de kommande åren, och mer än något annat handlar det här valet om att göra ett vägval i politiken. Det handlar om att bestämma sig för vilken framtid vi ska ha tillsammans.

 

Prata med ditt Partidistrikt för att veta mer om aktuella politiska ämnesutbildningar - kontaktuppgifter finns här

Uppdaterades senast: