Public service - Socialdemokraterna

Ta ställning för fri och oberoende media – public service ska inte begränsas i Sverige eller Europa!

Två av Moderaternas största regionala förbund har föreslagit att public service, alltså Sveriges television och Sveriges radio, antingen ska avvecklas eller begränsas. Moderaternas nationella talesperson i kulturfrågor har inte ens tagit avstånd från förslaget. Att begränsa public service skulle försvaga demokratin och hota såväl den oberoende granskningen som folkkära program.

Bild för -

Vad händer om all journalistik i Sverige är vinstdrivande och finansieras genom till exempel reklam?

Hade Ekot, P2-fågeln, Karlavagnen eller andra program funnits kvar om Sveriges Radio varit vinstdrivande? Ska populära program som På Spåret, Melodifestivalen eller Allsång på Skansen försvinna eller istället sändas i privat reklam-TV som bara når de som betalar? Vi står upp för public service och ser med oro på att Moderaternas största förbund driver denna fråga.

Vad har detta med EU-valet att göra? 

I EU går flera partier till val som vill ta kontrollen över fria medier och inskränka public service, såsom både Viktor Orbán i Ungern och Lag och Rättvisa i Polen redan har gjort.

2011 infördes en medielag i Ungern som går ut på att stärka kontrollen och övervakandet av mediernas innehåll som också inkluderar internet. Viktor Orbáns Ungernhar inrättat ett medieråd med medlemmar utsedda av premiärministern, som får rätt att bötfälla medier som rapporterar obalanserat eller kränker mänskliga värden. Ungerns nya medielagar reglerar bland annat balansen mellan europeiska och ungerska program och musik i offentliga medier och garanterar inte på något sätt källskydd. Den medielag som antogs 2016 gav den sittande polska regeringen direkt inflytande över de stora radio- och tv-kanalerna inom landets public service. Finansministern har rätt att tillsätta och sparka företagens chefer.

Sverigedemokraterna har haft flera företrädare som gång på gång har hyllat utvecklingen i de länder där de fria medierna attackeras. Moderaterna vill ta makten med stöd av Sverigedemokraterna. Erfarenheterna i Europa när borgerliga partier gör sig beroende av eller samarbetar med högerextrema krafter visar på att just public service och i förlängningen demokratin urholkas. 

Socialdemokraterna kommer alltid att försvara fri och oberoende public service. Vi välkomnar den granskningen som dessa medier gör av oss som politiskt parti och andra makthavare. Det är ett grundläggande fundament i vår demokrati, även de gånger som granskningarna riktats mot oss. Vi vill se ett fritt SVT och Sveriges Radio, håller du med?

Vänta inte, rösta i EU-valet redan idag! Du hittar din vallokal här: https://data.val.se/val/ep2019/rostmottagning/vallokal/rike/index.html

Dela
Maila det här citatet Måste vara en giltig e-postadress.

Socialdemokraterna.se använder sig av cookies och pixlar för att optimera din framtida användning av vår hemsida samt för att i marknadsföringssyfte och för statistiska ändamål samla in information. Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till detta. Läs mer om vår användning av cookies och pixlar här.