Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

Mera resor, mindre utsläpp

Idag presenterade Jytte Guteland och Heléne Fritzon nyheten att Socialdemokraterna vill göra det smidigare, tryggare och grönare att resa i Europa – med fokus på att göra det enklare och mer fördelaktigt att välja tåget.

”Ansvaret för klimatomställningen ska inte vältras över på enskilda” 

Oavsett om man är ung eller gammal, reser själv eller med barn, så ska det vara enkelt att välja tåget. Samtidigt vill vi ta tillvara på den klimatpotential som finns i att skapa bättre förutsättningar för ett hållbart flyg.

Socialdemokraterna tycker att det är politikens uppgift är att staka ut en hållbar riktning för framtidens resande. Ansvaret för klimatomställningen ska inte vältras över på enskilda när det kräver gemensamma insatser. Lika lite som enskilda individer på egen hand kan lösa klimatutmaningen kan inte heller enskilda länder göra det. Vi måste arbeta tillsammans på EU-nivå.  

Våra förslag:

  • Gör det enklare att köpa tågbiljetter för resor i Europa. Tågföretag och operatörer måste tillgängliggöra information om resor och avgångar på ett användarvänligt sätt. Det skulle möjliggöra till exempel plattformar eller sökmotorer, där resenärer kan boka resor från punkt A-B även vid gränsöverskridande tågfärder.
  • Gör det tryggare att åka tåg genom Europa. Konsumentskyddet för tågresenärer behöver bli starkare för att konkurrera med flyget – ingen ska bli lämnad i sticket om något går snett på resan.
  • EU ska vara drivande i att minska flygets klimatpåverkan. Vi vill se starka incitament för att öka andelen hållbart framställda förnybara bränslen för flyget på europeisk nivå. 
  • Rean på utsläppsrätter till flyget måste upphöra. Flyget ska stå för sin del av klimatkostnaderna – det ökar drivkrafterna till omställning i branschen. 

_____________________________________________________________

Läs mer om vår politik för ett bättre klimat -->  Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Uppdaterades senast: