Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

Nu påbörjar vi familjeveckan

Familjeveckan underlättar för föräldrar att kombinera familjeliv och arbetsliv och är därför viktig för att underlätta i vardagen för många familjer. Under nästa år påbörjar vi införandet av familjeveckan, från och med den 4 april 2022. 

När skolan är stängd för lov har en undersköterska eller byggnadsarbetare svårt att ta med sin sjuåring till jobbet. Här finns ett problem vi vill lösa genom att göra det möjligt för dem att vara hemma med barnen genom familjeveckan.

Familjeveckan innebär att arbetande föräldrar till barn mellan 4 och 16 år får tre dagar per år, sex dagar per år om man har ensam vårdnad. Dagar föräldrar kan använda för att ta hand om sitt barn vid till exempel lov, studiedag eller för att delta i ett utvecklingssamtal. Dagarna ger rätt till ledighet och ska kompensera för förlorad inkomst.

Det här underlättar för alla de som kämpar med att kombinera arbetsliv och familjeliv – för de som inte kan arbeta hemma när skola eller förskola är stängd.

Förslaget föreslås träda i kraft från och med den 4 april 2022. 

----------------------

Uppdatering:

SD, M och KD stoppade Socialdemokraternas förslag om att införa en familjevecka år 2022

I statsbudgeten för år 2022 föreslog den socialdemokratiskt ledda regeringen att införandet av familjeveckan skulle påbörjas. Men SD, M och KD stoppade förslaget.

Här kan du läsa om hur familjeveckan påverkas av Sverigedemokraternas, Moderaternas och Kristdemokraternas utbrytningar ur Sveriges budget för år 2022.

Uppdaterades senast: