Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

Tydligare krav på religiösa friskolor

Religiös påverkan hör inte hemma i skolan. Det är för oss fullkomligt oacceptabelt. Den socialdemokratiska regeringen föreslår nu skärpta regler för konfessionella förskolor och skolor.

Socialdemokraterna vill ta tillbaka kontrollen över skolan och välfärden. Vi tycker att skolan ska handla om kunskap och bildning, inte religiös påverkan. Ändå vet vi att det idag förekommer kopplingar mellan exempelvis skolverksamhet och den våldsbejakande islamistiska miljön. Så kan vi inte ha det.

Som ett steg i att förbjuda religiösa friskolor skärper regeringen nu reglerna för konfessionella förskolor och skolor. Bland annat ställs tydligare krav på vem som får driva skola genom att ett demokrativillkor införs i prövningen. Finns det risk för att barn utsätts för till exempel våld, diskriminering eller påverkas mot vårt demokratiska styrelseskick så ska man inte få driva skola.

Regeringen föreslår också nya krav på huvudmannen att anmäla skolans inriktning. Idag sker inte alltid rapporteringen av konfessionell inriktning till skolenhetsregistret.

Regeringen kommer framöver att återkomma med ett förslag om ett fullständigt etableringsstopp för konfessionella skolor.

Uppdaterades senast: