Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

Datum för Socialdemokraternas säkerhetspolitiska dialoger

Just nu genomför Socialdemokraterna en säkerhetspolitisk dialog. Det innebär att partiet ska ha en ordentlig diskussion och öka kunskaperna om vad det förändrade säkerhetspolitiska läget innebär. Bakgrunden är det faktum att Putin-Rysslands krig i Ukraina har förändrat förutsättningarna i grunden.

Frågorna handlar om hur vi socialdemokrater ser att vi nu bäst värnar Sveriges och svenska folkets säkerhet, samt hur vi fortsätter att vara en stark röst för mänskliga rättigheter och internationell fred och säkerhet.

Följande datum genomförs dialogerna i partidistriktens styrelser:

Gävleborg

24-apr

Åsa Lindestam

Jönköping

25-apr

Niklas Karlsson

Kalmar län

27-apr

Hans Dahlgren - digitalt

Västmanland

28-apr

Erik Ezelius

Norrbotten

29-apr

Jennie Nilsson

Sörmland

29-apr

Hans Dahlgren

Västerbotten

29-apr

Erik Ezelius

Östergötland

29-apr

Hans Dahlgren

Skaraborg

30-apr

Erik Ezelius och Carina Ohlsson

Örebro län

01-maj

Peter Hultqvist

Västernorrland

02-maj

Carina Ohlsson

Halland

06-maj

Jennie Nilsson

Göteborgsområdet

07-maj

Jennie Nilsson

Skåne

07-maj

Kenneth G Forslund

Stockholms stad

07-maj

Hans Dahlgren

Dalarna

08-maj

Peter Hultqvist

Fyrbodal

08-maj

Erik Ezelius

Sjuhäradsbygden

08-maj

Kenneth G Forslund

Skåne DS

09-maj

Erik Ezelius

Blekinge

09-maj

Anneli Karlsson

Gotland

09-maj

Carina Ohlsson

Göteborg

09-maj

Hans Dahlgren

Stockholms län

09-maj

Ann Linde

Jämtland

09-maj

Niklas Karlsson

Värmland

10-maj

Morgan Johansson

Uppsala län

10-maj

Åsa Westlund

Kronoberg

11-maj

Matilda Ernkrans


De digitala säkerhetspolitiska dialogerna där alla medlemmar bjudits in genomförs den 9, 10 och 12 maj. De leds av:
9 maj: Margot Wallström, Ann Linde och Matilda Ernkrans.
10 maj: Margot Wallström, Peter Hultqvist och Hans Dahlgren.
12 maj: Margot Wallström, Kenneth G Forslund, Åsa Lindestam.

Läs mer om dialogerna här.

Här kan du höra Hans Dahlgren om det säkerhetspolitiska läget:

Uppdaterades senast: