Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

Skillnaden mellan S och de högerkonservativas pensionsförslag

S-regeringens garantitillägg ger en dryg miljon pensionärer höjd pension, från och med augusti.

De högerkonservativa har nu presenterat sitt motförslag – ett hafsverk som omfattar färre pensionärer, innebär en mindre pensionshöjning och införs först senare.

Det är inte helt enkelt att sätta sig in i vad de högerkonservativas pensionsförslag verkligen innebär för Sveriges pensionärer. Det förslag som presenterades häromdagen är uppenbart tillkommet i hast för att inte förlora pensionärers röster i valet. Men också för att de högerkonservativa ska kunna rösta ned regeringens förslag med argumentet att de har ett eget.

De högerkonservativas förslag låter också betydligt bättre än vad det i själva verket är.

Vi har tagit fram fakta kring vad som verkligen gäller, svart på vitt. Såhär påverkas pensionärerna i höst. Hjälp oss sprida sanningen om högerpartiernas pensionsförslag!

De högerkonservativas förslag omfattar färre pensionärer

Regeringens garantitillägg ger en dryg miljon pensionärer höjd pension. Med de högerkonservativas förslag är det knappt 900 000. Det skiljer alltså nästan 200 000 i antal pensionärer som får förstärkt ekonomi.

De högerkonservativas förslag ger mindre till de fattigaste pensionärerna

Färre av de pensionärer som behöver det som mest berörs av de högerkonservativas förslag. Det är bara runt 200 000 pensionärer som kan få det maximala beloppet på lite drygt 800 kronor som de högerkonservativa föreslår i höst. Det kan jämföras med regeringens förslag som ger 1 000 kronor till en halv miljon pensionärer.

Det beror bland annat på att en stor del av oppositionens förslag handlar om att höja bostadstillägget. Problemet är att det idag inte ens är hälften av dem med garantipension som har bostadstillägg. Ännu färre är de som är ensamstående, vilket du måste vara för att få ta del av oppositionens föreslagna maxhöjning av bostadstillägget.

De högerkonservativas förslag kan göra att många kvinnor går miste om de största tillskotten

Ytterligare något de högerkonservativa ”glömmer” att berätta är att många kvinnor med låga pensioner lever tillsammans med män som har högre inkomster. Det kan göra att de inte får något bostadstillägg. På det sättet utesluts de från den maximala pensionshöjningen med de högerkonservativas förslag.

Ska man höja pensionerna på allvar för undersköterskor, lokalvårdare och vårdbiträden så borde man göra det ordentligt – inte på ett sätt som gör att man blir beroende av sina män.

De högerkonservativas förslag är för lite och för sent

I genomsnitt får de berörda pensionärerna med regeringens garantitillägg runt 750 kronor mer i plånboken varje månad. Med de högerkonservativas förslag får de berörda pensionärerna 500 kronor.

Med Socialdemokraternas förslag kommer pengarna redan i augusti, med oppositionens först i oktober.

Den halv miljon pensionärer som behöver det som mest kommer innan årets slut att ha fått totalt 5 000 kronor mer i plånboken med vårt förslag. Det är särskilt viktigt under en tid med skenande matpriser. De högerkonservativas bud ger inte ens de 200 000 pensionärer som får mest i deras förslag hälften av det.

Uppdaterades senast: