Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

S-förslag för att komma åt illegala vapen och stoppa nyrekryteringen av unga

Sommaren riskerar nu bli en två månader lång rekryteringsfest för gängen med fortsatta skjutningar. Socialdemokraterna går nu fram med ytterligare förslag för att komma åt kriminaliteten. Magdalena Andersson, Mikael Damberg och Ardalan Shekarabi presenterade på en pressträff i riksdagen 13 juni förslag för att både komma åt vapnen och punktmarkera mot barn med risk för att dras in i kriminalitet.

placeholder

Vapnen måste bort från våra gator och torg – det var tydligt när Socialdemokraterna presenterade ytterligare förslag för att komma åt den grova kriminaliteten som slår hårt mot Sverige just nu. Mot bakgrund av den senaste tidens många skjutningar kan sommaren riskera att bli en två månader lång rekryteringsfest för gängen och skjutningarna fortsätta.

– Våg efter våg av brutala skjutningar sveper över vårt land, dåd utförda av unga pojkar. De splittrar familjer och släcker liv. Vi får aldrig vänja oss vid detta. Det här måste få ett slut, säger Magdalena Andersson.

Därför presenterade Andersson, Damberg och Shekarabi tre förslag för att komma åt fler illegala vapen som regeringen omedelbart kan genomföra och som snabbt finns tillgängliga.

  1. Utlys en tillfällig vapenamnesti.
  2. Införa belöning för tips om illegala vapen.
  3. Förtydliga regleringsbreven för Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten och Tullen så att alla myndigheter har i uppdrag att minska tillgången till illegala vapen och motverka vapensmugglingen till Sverige.

Sverige har ett exceptionellt läge med brutala skjutningar och rekryterande gäng. Samtidigt går barnen på sommarlov mitt i en ekonomisk kris. För att sommaren inte ska bli en rekryteringsfest för gängen behövs en omedelbar förstärkning av arbetet mot nyrekryteringen redan denna sommar.

Därför vill Socialdemokraterna se en akut resursförstärkning redan denna sommar för fler fältassistenter och andra trygga vuxna. Samhället måste kliva in och punktmarkera mot barn i riskzon. Detta görs genom att regeringen tillför kommunerna de resurser som krävs just för att kunna anställa fler fältassistenter och andra trygga vuxna i sommar.

– Vi måste ha som mål att varje ung som hamnar på glid fångas upp innan det är för sent. Ingen ung ska bli kriminell, säger Magdalena Andersson.

Under Tidöpartiernas tid vid makten har det blivit uppenbart att regeringen och Sverigedemokraterna inte i tillräcklig utsträckning prioriterar att strypa tillförseln till gängen. De ser bara halva problemet och kommer därför aldrig ha hela lösningen. Sverigedemokraterna och regeringen har inte lanserat någon plan för att möta nyrekryteringen. Tvärtom har rivstarten mot gängen varit under förväntan och det förebyggande arbetet har bromsats upp. SD-regeringen har sagt nej till:

  • mer resurser till Socialtjänsten.
  • punktinsatser mot 5-åringar och uppåt.
  • resurstillskott som kommunerna skulle behöva.

– Jag hoppas att den senaste tidens utveckling gör att de omprövar den politiken, säger Andersson.

 

Uppdaterades senast: