Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

Socialdemokraterna föreslår ett systemskifte – bottenplatta för finansieringen av välfärden

Magdalena Andersson och Mikael Damberg presenterade den 29 juni i Almedalen ett förslag för att trygga grundfinansieringen till välfärden. Förslaget är en bottenplatta för finansieringen till välfärden där de generella statsbidragen räknas upp i takt med inflationen. En åtgärd som är nödvändig i arbetet med att stoppa nyrekryteringen till gängen, ge en bra skola till alla barn och en trygg vård och äldreomsorg när man behöver det.

placeholder

Den ekonomiska krisen har plågat svenska hushåll med höga matpriser, hyror och räntor. Samma kris slår även hårt mot skolan, vården och omsorgen. Sverige riskerar att stå inför en välfärdskris som kommer drabba vanligt folk om inget görs omgående. Därför presenterade Magdalena Andersson och Mikael Damberg en ny princip för att trygga välfärdens grundfinansiering: en stark bottenplatta för välfärden.

Förslaget går ut på att resurserna till välfärden ska indexeras och räknas upp i takt med kostnadsökningarna. En sådan inflationssäkring skulle innebära att cirka 11 miljarder kronor skjuts till nästa år.

– Vi socialdemokrater föreslår nu ett systemskifte i hur vi ser på resurserna till vår gemensamma välfärd, sade Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson under pressträffen.

Det här förslaget handlar i grunden om att säkerställa att välfärdens grundfinansiering inte urholkas över tid – något som är extra viktigt i tider av hög inflation. Socialdemokraterna ser att det behövs ett skifte i hur vi pratar om resurserna till välfärden. Idag är det inte ovanligt att politiker talar om ”satsningar” eller ”förstärkningar”, när man i själva verket inte ökar resurserna överhuvudtaget, utan bara kompenserar för att tillfälliga satsningar löper ut.

Regeringen kompenserar heller inte kommuner och regioner för kostnadsökningarna. Till exempel har SD-regeringen hävdat att de gjort en stor satsning på skolan, men när man tar hänsyn till kostnadsökningarna har de i själva verket genomfört den sämsta skolbudgeten sedan 2007 Länk till annan webbplats..

– Vi kommer behöva mer resurser till välfärden än idag. Jag vill vara tydlig med att vi föreslår en bottenplatta, det här på egen hand inte kommer att räcka. För att klara välfärdens utmaningar, öka kvaliteten i skolan och stoppa nyrekryteringen till gängen behöver ytterligare resurser tillföras, sade Mikael Damberg, Socialdemokraternas ekonomisk-politiska talesperson.

Magdalena Andersson avslutade med att varna för att det ekonomiska läget riskerar leda till ytterst allvarliga konsekvenser om regeringen inte agerar.

– Om inte regeringen agerar kommer vi att se avskedade fältassistenter, lärare och sjuksköterskor, när vi i stället skulle behöva anställa fler. Nu behöver Jimmie Åkesson och Ulf Kristersson orka ta sitt ansvar, sade hon på pressträffen.

Se hela pressträffen här:

Se Magdalena Andersson tal i Almedalen här:

Uppdaterades senast: