Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

 • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
 • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

S budgetmotion för 2024 – Sammanhållning i en svår tid

Mikael Damberg, S ekonomisk-politiska talesperson, presenterade Socialdemokraternas förslag till statsbudget för 2024 den 5 oktober 2023. Det är ett förslag på en budget som håller ihop Sverige i en svår tid. I budgetmotionen finns förslag på akuta åtgärder för att trycka tillbaka gängen, stötta hushållen och vända Ulf Kristerssons sjukvårdskris.

placeholder

Det är en osäker och väldigt allvarlig tid i Sverige, vårt land pressas just nu av flera kriser. Gängvåldet eskalerar. Kostnaderna skenar för hushållen. Sjukvården går på knäna. Lågkonjunkturen har kopplat ett grepp om samhällsekonomin. Samtidigt klarar SD-regeringen inte att ta kontroll över läget i Sverige. Socialdemokraterna visar i sitt förslag till budget att det finns ett alternativ för sammanhållning i en svår tid.

– Vi behöver en politik som tar kontroll över samhällsutvecklingen. Vår budgetmotion visar att det är möjligt att hålla ihop Sverige under en svår tid, säger Mikael Damberg.

Sverige blir fattigare

Redan för ett år sedan varnade Mikael Damberg för att Sverige var på väg in i en lågkonjunktur, och att SD-regeringen saknade en plan för att möta det tuffa ekonomiska läget. Nu är lågkonjunkturen här och enligt EU-kommissionens prognos från maj i år ser Sverige ut att få sämst ekonomisk tillväxt i hela EU. Inflationen börjar vika tillbaka, men ligger ännu kvar på höga nivåer och svenska hushåll kommer att få leva med bestående höga priser.

Det senaste årets kostnadsökningar i Sverige har varit högre än i många andra jämförbara länder, exempelvis har de varit dubbelt så höga i Sverige som i Danmark.

Lågkonjunkturen ser ut att hålla i sig under både 2023 och 2024. Och de bakomliggande faktorerna, som regeringen också har pekat ut, är framförallt en minskning av hushållens konsumtion och att bostadsbyggandet i princip har kraschat. Det riskerar att få konsekvenser för Sveriges tillväxtutsikter under flera år framöver och det riskerar flera av de viktiga industrietableringar som Sverige står inför.

Vänd Kristerssons sjukvårdskris

Välfärden har drabbats mycket hårt av de stigande kostnaderna och det ser allra värst ut för svensk sjukvård. Samtliga sjukvårdsregioner står inför ett ekonomiskt mycket dystert 2024. Regionpolitiker tvingas till tuffa åtgärder för att SD-regeringen inte har tagit sitt ansvar och tillfört de resurser som krävts. Det här varnade Socialdemokraterna för redan förra hösten. Den sjukvårdskris som nu sker handlar inte om att en region har misskött sin ekonomi, eller att regionpolitikerna inte har tagit ansvar. Det är en sjukvårdskris som hela Sverige möter till följd av kostnadskrisen och lågkonjunkturen. Och den här regeringen har helt abdikerat från sitt ansvar.

– Ingen regionpolitiker i Sverige kan kompensera för att vi har en regering och en statsminister som helt smiter från sitt ansvar. Det här är Kristerssons sjukvårdskris. Varenda taxa som höjs, varenda vakans på nattpassen, varenda nedlagd mottagning är hans ansvar. För att han valde att prioritera en skattesänkning för sig själv och andra höginkomsttagare i stället för att ge sjukvården de resurser som krävs, säger Damberg.

Socialdemokraterna föreslår i sitt förslag till budget för 2024 att satsningarna på sjukvården ska fördubblas, så att tillskotten till sjukvården nästa år ökar med 6 miljarder utöver regeringens tillskott. S vill även att satsningen på vårdpersonalen permanentas på tre miljarder.

Damberg påtalade att Sveriges sjuksköterskor, undersköterskor och läkare behöver känna att staten är på deras sida och inte få besked om att ”springa fortare”.

Agera mot gängvåldet här och nu

De senaste veckorna har Sverige skakats av ett brutalt och eskalerat gängvåld. Barn har mördat barn, oskyldiga har drabbats, välfärdspersonal och anhöriga har blivit måltavlor.

– Det som behövs här och nu är akuta insatser för att lugna ner situationen och stoppa nyrekryteringen så att inte fler unga dras in i gängens klor eller faller offer för det dödliga våldet, säger Damberg.

Socialdemokraterna vill se en satsning på 250 miljoner på arbetet i de utsatta områdena för att stoppa nyrekryteringen och motsätter sig den nedskärningen som SD-regeringen gör på området. S vill också se en helt ny satsning för att tränga tillbaka gängkriminaliteten här och nu, bland annat genom att satsa på lokala kristeam så att samhället kan visa sin närvaro direkt när det har skett en skjutning eller när polisen eller socialtjänsten bedömer att det är på väg att gå utför i ett område. Polisen behöver fokusera på att lösa brotten och gripa fler gärningsmän.

För att på vända utvecklingen på lång sikt vill Socialdemokraterna bland annat förstärka likvärdighetsbidraget till skolan med 700 miljoner och se till att det är de skolor som har tuffast förutsättningar som får mest pengar. I budgetmotionen föreslås även att de generella statsbidragen till kommunerna ökar så att man kan hålla i det förebyggande arbetet och satsningar på idrottsrörelsens insatser i utsatta områden.

Ekonomisk politik för vanligt folk

Tio års reallöneökningar är utraderade. Vanliga hushåll med vanliga inkomster har det väldigt tufft just nu och ofta blir det barnen som får betala för krisen.

Socialdemokraterna har tidigare meddelat att de vill att vanligt folk och särskilt barnfamiljer ska stöttas genom en tillfällig bankskatt – en skatt på banksektorns övervinster. Den beräknas att den ge intäkter på omkring 10 miljarder, och bygger på att beskatta övervinsterna på bankernas räntenetto.

Förslagen för att stötta vanligt folk är bland annat en rättvis skattesänkning, en extra utbetalning av barnbidraget, höjt underhållsstöd med 500 kronor i månaden och en tankrabatt.

S vill också göra vissa justeringar av det befintliga jobbskatteavdraget för de med de allra högsta inkomsterna, så att det trappar av tidigare än i dag.

– Om vår budget skulle bli verklighet, skulle en familj som bor på landsbygden med två bilar och två barn, där båda föräldrarna jobbar, få en förstärkning på 10 300 kronor nästa år. Och det är bara genom de åtgärder vi föreslår i vår skuggbudget, säger Mikael Damberg.

Sammanfattning av Socialdemokraternas budgetmotion för 2024:

Sjukvårdskrisen och välfärd:

 • Fördubbling av satsningarna för att möta sjukvårdskrisen
  • Socialdemokraterna föreslår sammanlagt dubbelt så mycket resurser till regionerna för att lindra krisen, totalt 12 miljarder. För kommunsektorn sammanlagt innebär det ett tillskott på 26 miljarder.
 • Förlängd personalsatsning
  • Socialdemokraterna föreslår totalt 3 miljarder i permanent satsning på vårdens medarbetare.

Agera mot gängkriminalitet:

 • Satsning på utsatta områden för att stoppa nyrekryteringen
 • En miljard till akuta lokala kristeam här och nu
 • Likvärdighetsbidraget till skolan förstärks
 • Språklyft i förskolan och satsning på skolor och förskolor i utsatta områden
 • Satsning på kommuner för att upprätthålla förebyggande insatser
 • Stötta idrottsrörelsens arbete med att fånga upp unga
 • Tekniklyft för polisen så att fler drogscener kan övervakas och fler brott lösas
 • Fördubblad satsning på tullen för att stoppa knark och vapen vid gränsen
 • Satsningar mot arbetslivskriminalitet för att strypa pengaflödet till gängen

Stötta vanligt folk:

 • Rättvis skattesänkning för vanligt folk
 • En extra utbetalning av barnbidraget
 • Höjt underhållsstöd med 500 kronor i månaden
 • Tankrabatt
 • Avskaffad funkisskatt
 • Tillfällig skatt på banksektorns övervinster

Se pressträffen här:

Uppdaterades senast: