1. Regeringen vill säga upp Sveriges skatteavtal med Grekland respektive Portugal. Anledningen är att dessa länder har infört riktade regler som innebär att personer som flyttar dit från

  Senast ändrad: 2022-06-01 15.39 • Storlek: 24.9 kB Socialdemokraterna / Nyheter / Regeringen säger upp skatteavtalen med Portugal och Grekland
 2. Vårt mål är en värld utan kärnavapen Få utrikes- och säkerhetspolitiska uppgifter är mer angelägna än att verka för en fullständig avveckling av massförstörelsevapen, såväl biologiska, kemiska som nukleära. Vi ska fortsätta driva den internationella

  Senast ändrad: 2022-06-08 19.41 • Storlek: 22.7 kB Socialdemokraterna / Vår politik / A till Ö / Nedrustning
 3. Statsminister Magdalena Andersson träffade under måndagen den 4 juli Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj i Kiev. Under dagen besökte statsministern också städerna Borodjanka och Butja. – Det har

  Senast ändrad: 2022-07-05 10.57 • Storlek: 22.9 kB Socialdemokraterna / Nyheter / Statsminister Magdalena Andersson har besökt Ukraina
 4. Den socialdemokratiska partistyrelsen beslutade den 15 maj att ett nytt internationellt program ska arbetas fram utifrån det nya säkerhetspolitiska läget Sverige, Europa och världen befinner sig i efter den 24

  Senast ändrad: 2022-06-01 15.38 • Storlek: 23.4 kB Socialdemokraterna / Nyheter / Ett nytt internationellt program
 5. Anslaget till det militära försvaret ska öka till 2 procent av BNP. Resurser som så snabbt som möjligt ska omsättas i en praktiskt stärkt försvarsförmåga. Det meddelade idag statsminister Magdalena

  Senast ändrad: 2022-06-01 15.39 • Storlek: 25.2 kB Socialdemokraterna / Nyheter / Kraftig förstärkning av Sveriges försvarsförmåga
 6. Den socialdemokratiska regeringen ger Migrationsverket och länsstyrelserna i uppdrag att skapa ytterligare boendeplatser för människor på flykt från Ukrainakriget. – Vi behöver göra

 7. Sverige ska ha ett starkt totalförsvar med en militär förmåga och civil beredskap som är fredsbevarande och krigsavhållande. Det svenska försvaret ska bevara vår fred och självständighet, trygga stabiliteten i vårt närområde och bidra till att stärka

  Senast ändrad: 2022-06-08 19.19 • Storlek: 24.9 kB Socialdemokraterna / Vår politik / A till Ö / Försvar och krisberedskap
 8. För en stabil och varaktig fred i Mellanöstern. Fredssamtalen mellan Israel och Palestina måste återupptas. Vi vill se en framtid i Mellanöstern med två fria, livskraftiga och demokratiska stater som lever i fred sida vid sida. Socialdemokraterna

  Senast ändrad: 2022-06-08 19.23 • Storlek: 21.7 kB Socialdemokraterna / Vår politik / A till Ö / Israel och Palestina
 9. En reglerad invandring som fungerar Vi socialdemokrater värnar den reglerade invandringen. Det är grundläggande att människor på flykt ska få hjälp och ha rätt att söka asyl. Men fler måste vara med och dela på ansvaret. På samma sätt som

  Senast ändrad: 2022-06-08 19.31 • Storlek: 25 kB Socialdemokraterna / Vår politik / A till Ö / Migration, asyl- och flyktingpolitik
 10. Universella, odelbara och individuella Respekten för de mänskliga rättigheterna är en förutsättning för demokrati. De är universella och gäller alla. Varje människa är unik och alla människor har rätt att bli behandlade med respekt. Vi står upp för

  Senast ändrad: 2022-06-08 19.32 • Storlek: 22.5 kB Socialdemokraterna / Vår politik / A till Ö / Mänskliga rättigheter