Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

Facklig-politisk strategi

Vår strategi för att att tillsammans med fackföreningsrörelsen skapa förutsättningar för en trygg arbetsmarknad och bra villkor för Sveriges alla arbetstagare.

Socialdemokraterna är ett arbetareparti, grundat av den svenska fackföreningsrörelsen och det facklig-politiska arbetet utgör en självklar kärna i partiets verksamt. Även om arbetarrörelsen och förhållandena på svensk arbetsmarknad har förändrats är grunden densamma och arbetarrörelsen behöver alltjämt stå stark och enad. Den facklig-politiska samverkan har alltid provocerat både högern och vänstern. Anledningen till detta är enkel. Den har helt enkelt varit oerhört framgångsrik och i hög utsträckning bidragit till att vi är den dominerande kraften i svensk politik. Vi är två olika grenar på ett och samma träd - vi delar samma värdegrund men tar ibland olika ställningstagande för att nå våra gemensamma mål.

Uppdaterades senast: