Valet 2018 - Socialdemokraterna

Valet 2018

Här hittar du information, strategi och vallöften från valet 2014.

________________________________________________________________

Förslagen vi gick till val på

5 juli 2017: 20 miljarder till välfärden

https://www.socialdemokraterna.se/aktuellt/2017/magdalena-andersson-presenterade-vallofte/

26 februari 2018: 14 000 fler anställda i vården

https://www.socialdemokraterna.se/aktuellt/2018/14-000-fler-vardanstallda-som-del-av-omfattande-trygghetspaket/

27 februari 2018: Fler ambulanshelikoptrar för tryggare vård

https://www.socialdemokraterna.se/aktuellt/2018/fler-ambulanshelikoptrar-for-tryggare-vard/

28 februari 2018: Cancervården

https://www.socialdemokraterna.se/aktuellt/2018/vi-satsar-pa-kortare-vantetider-i-cancervarden/

8 mars 2018: Arbetskläder till personalen i hemtjänsten

https://www.socialdemokraterna.se/aktuellt/2018/arbetsklader-till-personalen-hemtjansten/

12 mars 2018: Nationellt program för avhopparverksamhet

https://www.socialdemokraterna.se/aktuellt/2018/nationellt-program-for-avhopparverksamhet/

13 mars 2018: Förbud mot religiösa friskolor

https://www.socialdemokraterna.se/aktuellt/2018/forbud-mot-religiosa-friskolor/

26 mars 2018: Stoppa hatpredikanter från inresa i Sverige

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/s-vill-stoppa-hatpredikanter-fran-inresa-i-sverige

27 mars 2018: Trygghet och studiero i skolan

https://www.socialdemokraterna.se/aktuellt/2018/valloften-for-trygghet-och-studiero-i-skolan/

18 april 2018: Stopp för arbetskraftsinvandring till yrken utan särskilda kvalifikationer

https://www.socialdemokraterna.se/aktuellt/2018/stopp-for-arbetskraftsinvandring-till-yrken-utan-sarskilda-kvalifikationer/

24 april 2018: Alla som lever i Sverige ska kunna svenska

https://www.socialdemokraterna.se/aktuellt/2018/alla-som-lever-i-sverige-ska-kunna-svenska/

1 maj 2018: Höjd pension för vanligt folk

https://www.socialdemokraterna.se/aktuellt/2018/hojd-pension-for-vanligt-folk/

2 maj 2018: Vi vill stärka rätten till en fast läkare

https://www.socialdemokraterna.se/aktuellt/2018/vi-vill-starka-ratten-till-en-fast-lakare-for-var-och-en/

4 maj: En trygg migrationspolitik för en ny tid

https://www.socialdemokraterna.se/aktuellt/2018/en-trygg-migrationspolitik-for-en-ny-tid/

9 maj 2018: Nya åtgärder för bättre kontroll vid Sveriges gränser

https://www.socialdemokraterna.se/aktuellt/2018/nya-atgarder-for-battre-kontroll-vid-sveriges-granser/

14 maj 2018: Skärpta regelverk för bidrag till trossamfund

https://www.socialdemokraterna.se/aktuellt/2018/skarpta-regelverk-for-bidrag-till-trossamfund/

15 maj 2018: Tryggare skoldagar

https://www.socialdemokraterna.se/aktuellt/2018/forslag-for-trygga-skoldagar/

17 maj 2018: Brett och snabbt stöd till unga som mår dåligt/psykisk hälsa

https://www.socialdemokraterna.se/aktuellt/2018/brett-och-snabbt-stod-till-unga-som-mar-daligt/

19 maj 2018: Se över strandskyddet

https://www.socialdemokraterna.se/aktuellt/2018/socialdemokraterna-vill-se-over-strandskyddet/

20 maj 2018: Långsiktig inriktning på cancervården

https://www.socialdemokraterna.se/aktuellt/2018/langsiktig-inriktning-for-cancervarden/

22 maj 2018: Bryta ensamheten hos äldre

https://www.socialdemokraterna.se/aktuellt/2018/vi-vill-bryta-ensamheten-och-forbattra-halsan-hos-aldre/

30 maj 2018: Handlingsplan för trygga jobb

https://www.socialdemokraterna.se/aktuellt/2018/handlingsplan-for-trygga-jobb/

4 juni 2018: Bättre vård efter förlossning

https://www.socialdemokraterna.se/aktuellt/2018/battre-vard-efter-forlossning/

14 juni 2018: Ökat äldreperspektiv i politiken

https://www.socialdemokraterna.se/aktuellt/2018/okat-aldreperspektiv-i-politiken/

15 juni 2018: Sänkt skatt för fler pensionärer

https://www.socialdemokraterna.se/aktuellt/2018/sankt-skatt-for-fler-pensionarer/

17 juni 2018: Inga områden ska vara särskilt utsatta

https://www.socialdemokraterna.se/aktuellt/2018/inga-omraden-ska-vara-sarskilt-utsatta/

20 juni 2018: Vinstjakten i välfärden – så går vi vidare med frågan

https://www.socialdemokraterna.se/aktuellt/2018/vinstjakten-i-valfarden--sa-gar-vi-vidare-med-fragan/

25 juni 2018: Miljardsatsning för en nära och öppen vård

https://www.socialdemokraterna.se/aktuellt/2018/miljardsatsning-for-en-nara-och-oppen-vard/

26 juni 2018: Vi investerar för en köfri vård

https://www.socialdemokraterna.se/aktuellt/2018/vi-investerar-for-en-kofri-vard/

1 juli 2018: Fem reformer för att fler ska kunna försörja sig själva och bidra till samhället

https://www.socialdemokraterna.se/aktuellt/2018/alla-som-kan-jobba-ska-jobba/

2 juli 2018: Ökad export och investeringar för tillväxt, jobb och välfärd

https://www.socialdemokraterna.se/aktuellt/2018/okad-export-och-investeringar-for-tillvaxt/

3 juli 2018: Utökad statlig service i hela landet

https://www.socialdemokraterna.se/aktuellt/2018/utokad-statlig-service-i-hela-landet/

4 juli 2018: Storsatsning på besöksnäringen

https://www.socialdemokraterna.se/aktuellt/2018/storsatsning-pa-besoksnaringen/

5 juli 2018: Högre pensioner för vanligt folk

https://www.socialdemokraterna.se/aktuellt/2018/hogre-pensioner-for-vanligt-folk/

10 juli 2018: Så för vi kampen mot gängkriminaliteten

https://www.socialdemokraterna.se/aktuellt/2018/saforvikampenmotgangkriminaliteten/

13 juli 2018: Vi vill utreda ett förbud mot rasistiska organisationer

https://www.socialdemokraterna.se/aktuellt/2018/vi-vill-utreda-ett-forbud-mot-rasistiska-organisationer/

6 augusti 2018: Nya förslag på vägen mot världens första fossilfria välfärdsland

https://www.socialdemokraterna.se/aktuellt/2018/nya-forslag-pa-vagen-mot-varldens-forsta-fossilfria-valfardsland/

7 augusti 2018: 500 miljoner årligen för bättre vägar på landsbygden

https://www.socialdemokraterna.se/aktuellt/2018/battre-vagar-pa-landsbygden--for-ett-starkare-samhalle-och-ett-tryggare-sverige/

12 augusti 2018: Vi går till val på bättre arbetsvillkor i välfärden

https://www.socialdemokraterna.se/aktuellt/2018/vi-gar-till-val-pa-battre-arbetsvillkor-i-valfarden/

14 augusti 2018: Stoppa privatiseringar och gräddfiler i vården

https://www.socialdemokraterna.se/aktuellt/2018/stoppa-privatiseringar-i-varden/

15 augusti 2018: Röj-stöd till privata skogsägare

https://www.socialdemokraterna.se/aktuellt/2018/roj-stod-till-privata-skogsagare/

15 augusti 2018: Ersätt stafettläkare med fasta läkare

https://www.socialdemokraterna.se/aktuellt/2018/ersatt-stafettlakare-med-fasta-lakare/

17 augusti 2018: Stoppa vinstjakten och förbättra villkoren för personalen i äldreomsorgen

https://www.socialdemokraterna.se/aktuellt/2018/stoppa-vinstjakten-och-forbattra-villkoren-for-personalen-i-aldreomsorgen/

18 augusti 2018: Fler bostäder till unga

https://www.socialdemokraterna.se/aktuellt/2018/nytt-s-forslag-fler-bostader-till-unga/

19 augusti 2018: Läxhjälpsgaranti och obligatorisk lovskola

https://www.socialdemokraterna.se/aktuellt/2018/laxhjalpsgaranti-och-obligatorisk-lovskola/

20 augusti 2018: Stärkt stöd till barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

https://www.socialdemokraterna.se/aktuellt/2018/starkt-stod-till-barn-med-neuropsykiatriska-funktionsnedsattningar/

20 augusti 2018: Ökad rättssäkerhet och trygghet för kvinnor som utsatts för sexualbrott

https://www.socialdemokraterna.se/aktuellt/2018/okad-rattssakerhet-och-trygghet-for-kvinnor-som-utsatts-for-sexualbrott/

21 augusti 2018: Framtidens fritids för lärande och rörelse

https://www.socialdemokraterna.se/aktuellt/2018/framtidens-fritids-for-larande-och-rorelse/

21 augusti 2018: Fler vuxna i skolan för ökad kunskap och studiero

https://www.socialdemokraterna.se/aktuellt/2018/fler-vuxna-i-skolan-for-okad-kunskap-och-studiero/

22 augusti 2018: Inga elever ska hållas tillbaka i skolan

https://www.socialdemokraterna.se/aktuellt/2018/inga-elever-ska-hallas-tillbaka-i-skolan/

23 augusti 2018: Alla ska bidra till välfärden efter förmåga

https://www.socialdemokraterna.se/aktuellt/2018/alla-ska-bidra-till-valfarden-efter-formaga/

24 augusti 2018: Vi stärker det svenska försvaret

https://www.socialdemokraterna.se/aktuellt/2018/vi-starker-det-svenska-forsvaret/

26 augusti 2018: Ett hållbart arbetsliv för alla – motverka stress och psykisk ohälsa

https://www.socialdemokraterna.se/aktuellt/2018/ett-hallbart-arbetsliv-for-alla---motverka-stress-och-psykisk-ohalsa/

26 augusti 2018: Hela Sverige behöver kultur och kreativitet

https://www.socialdemokraterna.se/aktuellt/2018/lat-sveriges-kreativitet-blomstra/

27 augusti 2018: 3 miljarder för vård i tid och kortare köer

https://www.socialdemokraterna.se/aktuellt/2018/3-miljarder-for-vard-i-tid-och-kortare-koer/

28 augusti 2018: En extra veckas ledighet för föräldrar – en familjevecka

https://www.socialdemokraterna.se/aktuellt/2018/en-extra-veckas-ledighet-for-foraldrar--en-familjevecka/

1 september 2018: Socialdemokraterna presenterar sjuksköterskelyft

https://www.socialdemokraterna.se/aktuellt/2018/socialdemokraterna-presenterar-sjukskoterskelyft/

4 september 2018: Socialdemokraterna föreslår stopplag för OPS i sjukvården

https://www.socialdemokraterna.se/aktuellt/2018/stopplag-for-ops-i-sjukvarden/

4 september 2018: Avgiftsfritt influensavaccin för alla över 65 år

https://www.socialdemokraterna.se/aktuellt/2018/avgiftsfritt-influensavaccin-for-alla-over-65-ar/

5 september 2018: Ökad insyn och stopp för snabba sidbyten för politiker

https://www.socialdemokraterna.se/aktuellt/2018/okad-insyn-och-stopp-for-snabba-sidbyten-for-politiker/

Dela
Maila det här citatet Måste vara en giltig e-postadress.

Socialdemokraterna.se använder sig av cookies och pixlar för att optimera din framtida användning av vår hemsida samt för att i marknadsföringssyfte och för statistiska ändamål samla in information. Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till detta. Läs mer om vår användning av cookies och pixlar här.