Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

Slopad karensavdrag för fler grupper

Det tillfälligt slopade karensavdraget ska inte bara omfatta personer i anställning, företagare och personer med arbetslöshetsersättning utan även personer med aktivitetsstöd, etableringsersättning och utvecklingsersättning.

13 mars
Karensavdraget slopas tillfälligt genom att staten betalar ut ersättning för första dagen i sjukfallet.

Beslutet omfattar även:

  • arbetssökande med arbetslöshetsersättning.
  • personer som deltar i arbetsmarknadspolitiska program med ersättningar i form av aktivitetsstöd, etableringsersättning och utvecklingsersättning.

14 mars
Kravet på läkarintyg från och med den åttonde kalenderdagen i sjuklöneperioden upphävs temporärt.

Läs mer på regeringen.se Länk till annan webbplats.

Uppdaterades senast: