Gå till innehåll

Socialdemokraternas arbete
med anledning av Covid

Covid-19 är en fara för människors liv och hälsa. Den socialdemokratiskt ledda regeringens främsta fokus ligger därför på att begränsa smittspridningen i landet. Vi sätter välfärden först - vård och omsorg ska ha de resurser som krävs i kampen mot viruset.

Krisen medför även allvarliga konsekvenser för ekonomin och jobben. Vi socialdemokrater kommer fatta de beslut som krävs, när de krävs - för att rädda jobben och motverka de ekonomiska konsekvenserna. Den här krisen kommer pågå under en längre tid och det kommer bli tufft. Men om alla tar sitt ansvar kommer vi klara av det här tillsammans som ett samhälle – det starka samhället.

Sveriges strategi

Sveriges strategi är att stoppa smittspridningen och skydda riskgrupperna.

Regeringens fokus är och har varit att med utgångspunkt från expertmyndigheternas råd säkra att rätt åtgärd sätts in vid rätt tillfälle för att först och främst värna befolkningens hälsa och säkerhet.

Sveriges strategi syftar i korthet till att:

 1. Begränsa smittspridning i landet och rädda liv.
 2. Säkerställa resurser till hälso- och sjukvård.
 3. Begränsa inverkan på samhällsviktig verksamhet.
 4. Lindra konsekvenser för medborgare och företag.
 5. Begränsa oro, bland annat genom information.
 6. Sätta in rätt åtgärder vid rätt tillfälle.

Åtgärder

Myndigheternas råd

För att minska smittspridningen av viruset är det viktigt att du som enskild medborgare lyssnar noga på myndigheternas råd. Det innefattar bland annat:

 • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten i minst 20 sekunder.
 • Alla har ett eget ansvar för att förhindra spridning av smittsamma sjukdomar. Du ska själv tänka igenom hur du kan undvika att bli smittad och att smitta andra.
 • Skydda dig med vaccination.
  Folkhälsomyndigheten rekommenderar att alla som är 12 år och äldre vaccinerar sig mot covid-19.
 • Information om vaccinationen: Bra att veta om din vaccination mot covid-19 Länk till annan webbplats.
 • Fortsätt att hålla avstånd till andra när det är möjligt.

Mer information

Läs mer om hur du eller din verksamhet kan bidra till minskad smittspridning, på folkhalsomyndigheten.se Länk till annan webbplats.

krisinformation.se, Länk till annan webbplats. folkhalsomyndigheten.se Länk till annan webbplats. och socialstyrelsen.se Länk till annan webbplats. hittar du mer information om de berörda myndigheternas arbete med viruset.

Du kan även hålla dig uppdaterad på regeringen.se Länk till annan webbplats.

Klicka här för information om coronaviruset på olika språk. Länk till annan webbplats.