Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

Krisstöd till medier och kulturinstitutioner

Regeringen har idag presenterat ett nytt krispaket för medier och statliga kulturinstitutioner, på totalt 819 miljoner kronor.

Det innefattar bland annat 500 miljoner kronor till allmänna nyhetsmedier Länk till annan webbplats.. Detta görs för att säkerställa allmänhetens tillgång till information samt dämpa de negativa ekonomiska konsekvenserna till följd av pandemin - som exempelvis förlorade annonsintäkter.

Därutöver föreslår regeringen även ett stöd på 319 miljoner kronor, till flera statligt stödda kulturinstitutioner Länk till annan webbplats. som exempelvis Skansen, för att kompensera för uteblivna intäkter till följd av Covid-19.

Uppdaterades senast: