Krisstöd till medier och kulturinstitutioner

Regeringen har idag presenterat ett nytt krispaket för medier och statliga kulturinstitutioner, på totalt 819 miljoner kronor.

Det innefattar bland annat 500 miljoner kronor till allmänna nyhetsmedier Länk till annan webbplats.. Detta görs för att säkerställa allmänhetens tillgång till information samt dämpa de negativa ekonomiska konsekvenserna till följd av pandemin - som exempelvis förlorade annonsintäkter.

Därutöver föreslår regeringen även ett stöd på 319 miljoner kronor, till flera statligt stödda kulturinstitutioner Länk till annan webbplats. som exempelvis Skansen, för att kompensera för uteblivna intäkter till följd av Covid-19.

Uppdaterades senaste: