Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

Stopp för orättvisa köer till friskolorna

Skolvalet är idag varken fritt eller rättvist. Orättvisa köer innebär att platser paxas på förhand och en del friskolor använder kösystemet för att välja bort olönsamma elever. Regeringen går nu fram med förslag för ett mer rättvist skolval.

Socialdemokraterna fortsätter offensiven för att Sverige ska ta tillbaka den demokratiska kontrollen över skolan. De senaste veckorna har regeringen bland annat presenterat förslag om att skärpa kontrollen av religiösa friskolor. Men även förslag om att åtgärda dagens orättvisa resursfördelning där kommunala skolor inte får betalt för det lagstadgade ansvar de har jämfört med friskolor.

Nu har turen kommit till de omdiskuterade köerna till friskolorna. Att friskolornas egna kösystem begränsar valfriheten för många elever är ett faktum. Idag paxas köplatser på förhand och många elever får aldrig en chans att välja. Skolorna kan däremot använda kösystemet för att välja lönsamma elever. Det har varit en del av affärsmodellen och där säger vi nu stopp. Vi förväntar oss att alla friskolor, vinstdrivande eller ej, ska ta ett samhällsansvar bortom de egna vinstkraven.

– Ska de svenska kunskapsresultaten fortsätta uppåt behöver vi fokusera på att förbättra likvärdigheten i den svenska skolan. Alla barn oavsett bakgrund ska ges samma chans. Vi står upp för valfriheten men det ska vara ett rättvist system som har barnet i fokus, sa skolminister Lina Axelsson Kihlblom när hon under torsdagen presenterade tre viktiga förändringar för att skolan ska bli mer rättvis:

  • vi fastställer skolvalets urvalsgrunder i lag.
  • vi behåller syskonförturen och närhetsprincipen.
  • vi avskaffar de orättvisa köerna till friskolorna.

– Skolan är till för barnen. Elever ska kunna välja skola, men skolor ska inte kunna välja elever. Antagningen ska ske rättvist, med lika chanser och samma möjligheter, betonade skolministern.

Genom regeringens förslag kommer inte längre orättvisa urvalsgrunder att få förekomma och vårdnadshavare, oavsett socioekonomisk bakgrund, kommer få mer likvärdiga möjligheter att välja skola för sina barn.

På frågan om vilka reaktioner skolministern förväntade sig från friskolesektorn, konstaterade Lina Axelsson Kihlblom att några friskoleaktörer förmodligen inte skulle uppskatta förslaget: 

– Men jag vill inte vara delaktig i att skattepengar går till skolor som väljer elever. Skolor ska vara till för barnen och inte de som äger skolor.

De urvalsgrunder som föreslås ska träda i kraft den 1 juli 2023 och ska börja tillämpas först höstterminen 2024.

Uppdaterades senast: