Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

 • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
 • Översätt valda delar till olika språk

Lag och ordning

Sverige kan bättre. Vi vill vända på varje sten för att bekämpa brottsligheten.

Brottsligheten utgör ett hot mot hela det demokratiska samhället. För att komma till rätta med kriminaliteten krävs många olika åtgärder, på många olika områden. Vi måste både bekämpa brotten och brottens orsaker. Det handlar både om höjda straff och bättre skola och om fler poliser och socialsekreterare.

Socialdemokraterna vill

 • Se fler poliser över hela landet. Vi vill se 50 000 anställda i Polisen 2032, varav över 34 000 ska vara poliser.
 • Stoppa gängkriminaliteten. Här Länk till annan webbplats. kan du läsa mer om hur vi vill bekämpa gängkriminaliteten
 • Införa en nationell offensiv mot gängskjutningar Länk till annan webbplats.
 • Bekämpa mäns våld mot kvinnor. Vi vill höja minimistraffet för våldtäkt, öppna fler våldtäktsmottagningar och skärpa kraven på dömda att delta i behandling. Vi vill att kvinnor ska få bättre stöd och skydd.
 • Se fler kameror för ökad trygghet i hela Sverige. Därför vill vi ta bort kravet på tillstånd för kommunerna att sätta upp kameror
 • Införa specialgrupper för punktmarkering av unga i riskzon
 • Gå på gängens pengar genom att flera myndigheter i ännu större utsträckning än idag arbetar tillsammans.
 • Införa vistelseförbud för ungdomar på väg in i kriminalitet
 • Införa ungdomskriminalitetsnämnder för ungdomar som begår allvarliga brott

Bekämpa brotten och brottens orsaker

Det är när tron på framtiden går förlorad som gängen och våldet blir ett alternativ. Det mest effektiva sättet att hindra unga människor från att välja kriminalitet är att erbjuda något som är bättre: en bra utbildning, något meningsfullt att göra på fritiden, ett första jobb och möjlighet att flytta hemifrån. En framgångsrik brottsbekämpning förutsätter tidiga förebyggande insatser och hela samhällets engagemang.

Rättssamhället ska alltid reagera kraftfullt mot brottslighet. Den som begår brott ska räkna med kännbara straff. Polisen ska ha tillräckliga resurser och verktyg för att klara upp brott. I regeringsställning höjde S-regeringen ett 80-tal straff, bland annat för misshandel, narkotikabrott, grov kvinnofridskränkning och vapenbrott.

Vi har infört samtyckeslagen och höjt straffen för sexualbrott. Samhället kan aldrig stå passivt när människor får sätta livet till i kriminella uppgörelser eller när kvinnor misshandlas och dödas av en person som de har eller har haft en relation till.

Här kan du läsa mer om vår politik mot gängkriminalitet.

Här kan du läsa mer om vår politik mot mäns våld mot kvinnor.

Det här har vi gjort

 • Sverige har fler poliser anställda än någonsin.
 • Polisen har fått bättre verktyg, till exempel hemlig dataavläsning.
 • Höjt ett 80-tal straff, bland annat för narkotikabrott, misshandel, grov kvinnofridskränkning och vapenbrott.
 • Kriminaliserat att låta barn bevittna våld mellan närstående.
 • Tagit fram det första heltäckande brottsförebyggande programmet på 20 år.
 • Satsat resurser på skolan och socialtjänsten.

Håller du med oss?
Vill du se till att det här blir verklighet?

Engagera dig nu och Bli medlem!

Uppdaterades senast: