Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

Vi ska vända på varje sten för att bryta segregationen och stoppa gängen

Samhällets kamp mot kriminaliteten ska vara skoningslös. Alla bostadsområden ska vara trygga och livsvillkoren i utsatta områden ska förbättras. Alla som kan jobba ska jobba.

Vi vill:

  • Skärpa fler straff och bygga ut rättsväsendet. Polis, kriminalvård, åklagare och domstolar ska ha den personal och de verktyg som de behöver för att bekämpa brott. Straffen för gängrelaterad brottslighet ska skärpas.
  • Bryta segregationen. Alla ska möta samma tydliga krav och möjligheter att försörja sig på eget arbete. Möjligheterna till bra utbildning, meningsfull fritid, ett första jobb och bostad ska bli fler oavsett var unga växer upp.
  • Stoppa nyrekryteringen till gängen. Samhället ska gripa in snabbt och effektivt när unga riskerar att dras in i kriminalitet. Alla unga ska gå i bra skolor och se sina föräldrar gå till jobbet. Sverige stärks när alla är med och bidrar till vår samhällsgemenskap.
Polis

Så vill vi stoppa gängkriminaliteten

Våra samlade åtgärder

Läs om arbetet mot gängkriminaliteten

Sluta skjut

I Malmö testades metoden "Sluta skjut" framgångsrikt åren 2018-2020. Nu vill vi att fler kommuner tar efter och använder sig av metoden.

Läs mer om "Sluta skjut"
Polis

Så går arbetet med brottsbekämpningen

Livesamtal, videos och fakta om det pågående arbetet med att bekämpa våldsbrotten i Sverige.

Se statistik och informationsfilmer

Samhället ska vara starkare än de kriminella

Ett starkt samhälle ska agera kraftfullt mot de brott som begås, samt motverka att fler brott sker i framtiden.

Läs mer om hur vi bekämpar kriminaliteten

Hela vår politik A till Ö

Mer om trygghet från brott