Kampen mot kriminaliteten.

Samhället ska vara starkare än de kriminella

Ett starkt samhälle ska agera kraftfullt mot de brott som begås, samt motverka att fler brott sker i framtiden.

Stoppa mäns våld mot kvinnor

Mäns våld mot kvinnor hör inte hemma i ett välfärdssamhälle.

Sluta skjut

I Malmö testades metoden "Sluta skjut" framgångsrikt åren 2018-2020. Nu vill vi att fler kommuner tar efter och använder sig av metoden.

Så vill vi stoppa gängkriminaliteten

Våra samlade åtgärder.

Krafttag mot ungdomsrånen

De här insatserna arbetar vi med för att få stopp på ungdomsrånen

Så går arbetet med brottsbekämpningen

Här lägger vi upp livesamtal, videos och fakta om det pågående arbetet med att bekämpa våldsbrotten i Sverige.

Bli medlem idag

För varje ny medlem blir vi en starkare kraft i svensk politik.