Vi ska vända på varenda sten för att bekämpa segregationen och knäcka gängen.

Samhället ska vara starkare än de kriminella

Ett starkt samhälle ska agera kraftfullt mot de brott som begås, samt motverka att fler brott sker i framtiden.

Stoppa mäns våld mot kvinnor

Mäns våld mot kvinnor hör inte hemma i ett välfärdssamhälle.

Sluta skjut

I Malmö testades metoden "Sluta skjut framgångsrikt åren 2018-2020. Nu vill vi att fler kommuner tar efter och använder sig av metoden som bevisat minskar skjutningar och sprängningar.

Så vill vi stoppa Gängkriminaliteten

Våra samlade åtgärder

Så går arbetet med brottsbekämpningen

Här lägger vi upp livesamtal, videos och fakta mer om det pågående intensiva arbetet med att bekämpa våldsbrotten i Sverige.

Rusta Sverige mot kriser

Sverige ska stå starkt mot pandemier, naturkatastrofer och militära hot.

Bli medlem idag

För varje ny medlem blir vi en starkare kraft i svensk politik.