1. Alla som jobbar i offentlig sektor ska ha lika tillgång till arbetskläder och arbetsskor. Men idag råder det en ojämlik tillgång till arbetskläder och skor mellan många kvinno- och

  Senast ändrad: 2022-06-07 11.02 • Storlek: 22.8 kB Socialdemokraterna / Nyheter / Arbetsskor och en bättre arbetsmiljö i kvinnodominerande yrken
 2. I skuggan av dagens internationella kvinnodagsfirande pågår ett oprovocerat, olagligt och oförsvarbart krig. Vi vet att kvinnor och barn är särskilt utsatta i krig och konflikter. Därför visar vi idag, på

  Senast ändrad: 2022-06-01 15.39 • Storlek: 31.3 kB Socialdemokraterna / Nyheter / 8 mars 2022: Kvinnorna ska inte falla offer
 3. Hedersförtryck har inte någon plats i Sverige. S-regeringen går nu fram med ett lagförslag om att göra hedersförtryck till ett särskilt brott. Redan idag utgör hedersmotiv en straffskärpningsgrund och

  Senast ändrad: 2022-06-01 15.39 • Storlek: 24.3 kB Socialdemokraterna / Nyheter / Ett särskilt brott för hedersförtryck
 4. Mäns våld mot kvinnor är ett stort samhällsproblem som måste bekämpas. Män som begår brott mot kvinnor ska straffas, kvinnor som utsätts för våld ska få det stöd de behöver och mer ska göras för

  Senast ändrad: 2022-06-01 15.39 • Storlek: 29.9 kB Socialdemokraterna / Nyheter / Nya satsningar för att bekämpa mäns våld mot kvinnor
 5. Regeringen vill stärka arbetet mot våld i nära relationer samt hedersrelaterat våld och förtryck och ger nu Socialstyrelsen i uppdrag att fördela 105 miljoner

 6. Mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer ska upphöra. Regeringen föreslår nu att fokus ska öka på det våldsförebyggande arbetet och att skyddet för de som utsatts för våld,

 7. År 2018 gick vi socialdemokrater till val på att anställda inom äldreomsorgen ska få kostnadsfria arbetskläder. Nu har det blivit verklighet! Många anställda inom äldreomsorgen har fått arbeta i

  Senast ändrad: 2022-06-01 15.39 • Storlek: 22.1 kB Socialdemokraterna / Nyheter / Kostnadsfria arbetskläder för personal i äldreomsorgen
 8. Regeringen satsar under året 1,5 miljarder för att ytterligare stärka kvinnors hälsa och förlossningsvården. Pengarna ska gå till bland annat regionernas arbete med en sammanhållen vårdkedja från

  Senast ändrad: 2022-06-01 15.39 • Storlek: 23.6 kB Socialdemokraterna / Nyheter / Ytterligare satsning för att stärka kvinnors hälsa
 9. I dag, på Förintelsens minnesdag den 27 januari, meddelar regeringen att Sveriges museum om Förintelsen ska inrättas i juli 2022 och att det ska ligga i Stockholm. I regeringsförklaringen som statsminister

  Senast ändrad: 2022-06-01 15.39 • Storlek: 22.3 kB Socialdemokraterna / Nyheter / Sveriges museum om Förintelsen inrättas
 10. Socialdemokraternas ambition är att Sverige ska vara världens bästa land för flickor och kvinnor. Därför prioriterar vi sedan länge arbetet mot mäns våld mot kvinnor. Nu intensifierar den

  Senast ändrad: 2022-06-01 15.39 • Storlek: 40.5 kB Socialdemokraterna / Nyheter / 40 nya åtgärder för att bekämpa mäns våld mot kvinnor