1. Partnerskapet med Nato är en viktig del av den svenska säkerhets- och försvarspolitiken. Rysslands invasion av Ukraina har omkullkastat det säkerhetspolitiska läget i norra Europa och dess effekter påverkar stora delar av världen. Det bästa för vårt

  Senast ändrad: 2022-09-29 11.40 • Storlek: 22 kB Socialdemokraterna / Vår politik / A till Ö / Nato
 2. Vårt mål är en värld utan kärnvapen Få utrikes- och säkerhetspolitiska uppgifter är mer angelägna än att verka för en fullständig avveckling av massförstörelsevapen, såväl biologiska, kemiska som nukleära. Vi ska fortsätta driva den internationella

  Senast ändrad: 2022-09-26 13.16 • Storlek: 20.5 kB Socialdemokraterna / Vår politik / A till Ö / Nedrustning
 3. för fred, stabilitet och självständighet Svensk säkerhetspolitik ska vara fredsbevarande och krigsavhållande. Den ska innehålla: ett ökat samarbete i Norden, en aktiv Östersjöpolitik, ett stärkt Europasamarbete, ett starkare Förenta

  Senast ändrad: 2022-09-29 10.17 • Storlek: 21.6 kB Socialdemokraterna / Vår politik / A till Ö / Säkerhetspolitik
 4. En feministisk utrikespolitik för oss socialdemokrater innebär att vi strävar efter global jämställdhet och för flickors och kvinnors mänskliga rättigheter, inklusive sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR). Sverige ska i alla relevanta

  Senast ändrad: 2022-08-16 15.24 • Storlek: 21.3 kB Socialdemokraterna / Vår politik / A till Ö / Feministisk utrikespolitik
 5. Sverige ska ha ett starkt totalförsvar med en militär förmåga och civil beredskap som är fredsbevarande och krigsavhållande. Det svenska försvaret ska bevara vår fred och självständighet, trygga stabiliteten i vårt närområde och bidra till att stärka

  Senast ändrad: 2022-10-04 12.58 • Storlek: 22.4 kB Socialdemokraterna / Vår politik / A till Ö / Försvar och krisberedskap
 6. Vi står upp för Ukrainas rätt att leva i demokrati och fred och kräver ett omedelbart stopp av kriget. Statsminister Magdalena Andersson leder den socialdemokratiska regering som nu agerar utifrån att driva på sanktioner mot Ryssland, stötta Ukraina

  Senast ändrad: 2022-06-02 00.46 • Storlek: 23.2 kB Socialdemokraterna / Engagera dig / Aktuellt / S arbete med anledning av kriget i Ukraina
 7. Den socialdemokratiska regeringen vill skärpa hälso- och sjukvårdslagen. Detta för att svensk sjukvård ska stå bättre rustad vid framtida kriser och krig. De senaste åren visar att det behövs en stark

  Senast ändrad: 2022-06-29 16.33 • Storlek: 20 kB Socialdemokraterna / Nyheter / Nya åtgärder för att stärka vård i kristider
 8. Under söndagen den 15 maj fattade Socialdemokraternas partistyrelse beslut om partiets säkerhetspolitiska linje. Partiet ska verka för att Sverige ska ansöka om medlemskap i Nato.

 9. Mot bakgrund av Rysslands invasion av Ukraina genomför nu Socialdemokraterna en säkerhetspolitisk dialog. Dialogen handlar om att partiet ska ha en ordentlig diskussion och öka kunskaperna om

  Senast ändrad: 2022-06-01 15.38 • Storlek: 21.8 kB Socialdemokraterna / Nyheter / Nu startar Socialdemokraternas säkerhetspolitiska dialog
 10. När Ryssland invaderade Ukraina förändrades Sveriges säkerhetspolitiska läge i grunden. Det får också konsekvenser för vårt lands, och vårt partis,