1. Vårt mål är en värld utan kärnavapen Få utrikes- och säkerhetspolitiska uppgifter är mer angelägna än att verka för en fullständig avveckling av massförstörelsevapen, såväl biologiska, kemiska som nukleära. Vi ska fortsätta driva den internationella

  Senast ändrad: 2022-06-08 19.41 • Storlek: 22.7 kB Socialdemokraterna / Vår politik / A till Ö / Nedrustning
 2. Den socialdemokratiska regeringen vill skärpa hälso- och sjukvårdslagen. Detta för att svensk sjukvård ska stå bättre rustad vid framtida kriser och krig. De senaste åren visar att det behövs en stark

  Senast ändrad: 2022-06-29 16.33 • Storlek: 22.7 kB Socialdemokraterna / Nyheter / Nya åtgärder för att stärka vård i kristider
 3. Under söndagen den 15 maj fattade Socialdemokraternas partistyrelse beslut om partiets säkerhetspolitiska linje. Partiet ska verka för att Sverige ska ansöka om medlemskap i Nato.

  Senast ändrad: 2022-06-15 11.43 • Storlek: 23.6 kB Socialdemokraterna / Nyheter / Socialdemokraterna vill att Sverige ska ansöka om medlemskap i Nato
 4. Mot bakgrund av Rysslands invasion av Ukraina genomför nu Socialdemokraterna en säkerhetspolitisk dialog. Dialogen handlar om att partiet ska ha en ordentlig diskussion och öka kunskaperna om

  Senast ändrad: 2022-06-01 15.38 • Storlek: 24.5 kB Socialdemokraterna / Nyheter / Nu startar Socialdemokraternas säkerhetspolitiska dialog
 5. för fred, stabilitet och självständighet Svensk säkerhetspolitik ska vara fredsbevarande och krigsavhållande. Den ska innehålla: ett ökat samarbete i Norden, en aktiv Östersjöpolitik, ett stärkt Europasamarbete, ett starkare Förenta

  Senast ändrad: 2022-06-08 19.47 • Storlek: 23.6 kB Socialdemokraterna / Vår politik / A till Ö / Säkerhetspolitik
 6. Vi står upp för Ukrainas rätt att leva i demokrati och fred och kräver ett omedelbart stopp av kriget. Statsminister Magdalena Andersson leder den socialdemokratiska regering som nu agerar utifrån att driva på sanktioner mot Ryssland, stötta Ukraina

  Senast ändrad: 2022-06-02 00.46 • Storlek: 26.1 kB Socialdemokraterna / Engagera dig / Aktuellt / S arbete med anledning av kriget i Ukraina
 7. När Ryssland invaderade Ukraina förändrades Sveriges säkerhetspolitiska läge i grunden. Det får också konsekvenser för vårt lands, och vårt partis,

 8. Anslaget till det militära försvaret ska öka till 2 procent av BNP. Resurser som så snabbt som möjligt ska omsättas i en praktiskt stärkt försvarsförmåga. Det meddelade idag statsminister Magdalena

  Senast ändrad: 2022-06-01 15.39 • Storlek: 25.2 kB Socialdemokraterna / Nyheter / Kraftig förstärkning av Sveriges försvarsförmåga
 9. I skuggan av dagens internationella kvinnodagsfirande pågår ett oprovocerat, olagligt och oförsvarbart krig. Vi vet att kvinnor och barn är särskilt utsatta i krig och konflikter. Därför visar vi idag, på

  Senast ändrad: 2022-06-01 15.39 • Storlek: 31.3 kB Socialdemokraterna / Nyheter / 8 mars 2022: Kvinnorna ska inte falla offer
 10. Under tisdagskvällen den 1 mars 2022 höll statsminister Magdalena Andersson tal från Sagerska huset med anledning av Rysslands väpnade