1. S-regeringen föreslår nu flera åtgärder för att minska segregationen i områden med socioekonomiska utmaningar. Bland annat utreds möjligheterna till ett statligt fastighetsbolag och bättre verktyg för

  Senast ändrad: 2022-06-20 15.14 • Storlek: 25.8 kB Socialdemokraterna / Nyheter / S tar krafttag för att bryta bostadssegregationen
 2. Den 12 januari presenterade regeringen ett förslag om att ge stöd till de hushåll i Sverige som drabbats hårt av höga elpriser. Nu går regeringen vidare med förslaget och presenterar vem som kan få

  Senast ändrad: 2022-06-01 15.39 • Storlek: 27.3 kB Socialdemokraterna / Nyheter / Det här innebär regeringens stöd för höga elpriser
 3. I dag har regeringen beslutat om en lagråds­remiss med förslag att stärka skyddet för hyres­gäster. Förslagen ger ett förbätt­rat skydd bland annat när hyres­fastig­heter missköts och när hyres­lägen­heter förstörs genom

  Senast ändrad: 2022-06-01 15.39 • Storlek: 22.9 kB Socialdemokraterna / Nyheter / Stärkt skydd för hyresgäster
 4. Regeringen förstärker investeringsstödet i syfte att bygga fler bostäder. Genom att stimulera bostadsbyggandet kan också konjunkturnedgången dämpas. Investeringsstödet ger fler bostäder i hela landet med

  Senast ändrad: 2022-06-01 15.39 • Storlek: 23.1 kB Socialdemokraterna / Nyheter / Fler billiga hyresbostäder i hela landet
 5. Idag presenterade finansminister Magdalena Andersson regeringens förslag till budget. Mer pengar till en starkare välfärd i hela landet, mer i plånboken för pensionärer och en rättvis klimatomställning står i fokus

  Senast ändrad: 2022-06-01 15.39 • Storlek: 24.1 kB Socialdemokraterna / Nyheter / En budget för ett starkare samhälle
 6. Det måste byggas fler bostäder För oss socialdemokrater är bostaden en social rättighet och bostadspolitiken en viktig del av välfärdspolitiken. Vi vill att hemmet ska vara den trygga punkten i varje människas liv. Socialdemokraterna vill Sverige har

  Senast ändrad: 2022-06-08 19.13 • Storlek: 25.2 kB Socialdemokraterna / Vår politik / A till Ö / Bostad
 7. En bostadspolitik för alla Hemlöshet är den yttersta formen av fattigdom och social utsatthet. Rätten till bostad är en grundläggande del av välfärden. Socialdemokraterna vill förbättra missbrukarvården och stärka psykiatrin.bland annat genom

  Senast ändrad: 2022-06-08 19.20 • Storlek: 23.2 kB Socialdemokraterna / Vår politik / A till Ö / Hemlöshet