Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

Kronoberg

När budgeten för kommande år börjar diskuteras i regionfullmäktigegruppen, är de fackliga organisationerna inbjudna att delta.

Lyssna leder framåt

Regionfullmäktigegruppen i Kronoberg har bjudit in de fackliga företrädarna i regionen när gruppens diskussioner om budgetprioriteringar inleds. På så vis får hela regiongruppen och alla fackliga företrädare bekanta sig med varandra och får möjlighet att diskutera både i storgrupp och i mindre grupper.

Regiongruppen ser också till att hålla sig a jour med vilka frågor som diskuteras i den centrala samverkansgruppen. Protokollen hämtas från regionens diariesystem. Frågor som behandlas i centrala samverkansgruppen kan vara utmärkta att ha som utgångspunkt för egna politiska initiativ.

Och regiongruppsledningen ser till att kontinuerligt träffa de fackliga organisationerna för att lyssna och förstå deras perspektiv. Initiativet till träffarna kommer oftast från regiongruppsledningen. Det är viktigt att vi är intresserade och tar initiativ till kontakter.

Några av de initiativ som tillkommit genom ett gott
facklig-politiskt samarbete:

* Motion från Socialdemokraterna – Ge fler regionanställda möjlighet till vidareutbildning 2021-02-02: Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

* Skrivelse från Socialdemokraterna – Utred möjlighet att införa friskvårdstimme för regionens medarbetare 2021-07-01 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

* Motion från Socialdemokraterna i Region Kronoberg – Inför en visselblåsarfunktion i Region Kronoberg 2020-02-19 Länk till annan webbplats.

* Skrivelse till regionstyrelsens personalutskott – Hur ser planen för mottagande av studenter hösten 2020 ut 2020-07-27 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fler goda exempel:

Uppdaterades senast: