Gå till innehåll

Skåne

Tillsammans mejslade vi fram en gemensam politisk plattform! Så gjorde LO-distriktet i Skåne politik tillsammans med partidistriktet.

Här kommer det goda exemplet från Skånes LO- och partidistrikt hur man genom facklig-politisk samverkan i partidistriktets fackliga utskottet lyckats enats kring en politisk plattform om 10 punkter. Dessa punkter finns vidare med i både partiets och fackföreningsrörelsens politiska och kommunikativa arbete framåt.

Följande punkter enades Skånes fackliga utskott om:

  • En pension att leva på
  • Trygg och säker arbetsmiljö + Jämställdhet
  • Heltidsarbete som norm
  • Ökad anställningstrygghet
  • Vinster i välfärden
  • Avdragsgills fackavgift
  • Tänderna in i sjukvården
  • Bygg landet
  • Kontrollerad arbetskraftsinvandring

Uppdaterades senast: