Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

 • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
 • Översätt valda delar till olika språk

Skåne

Tillsammans mejslade vi fram en gemensam politisk plattform! Så gjorde LO-distriktet i Skåne politik tillsammans med partidistriktet.

Här kommer det goda exemplet från Skånes LO- och partidistrikt hur man genom facklig-politisk samverkan i partidistriktets fackliga utskottet lyckats enats kring en politisk plattform om 10 punkter. Dessa punkter finns vidare med i både partiets och fackföreningsrörelsens politiska och kommunikativa arbete framåt.

Följande punkter enades Skånes fackliga utskott om:

 • En pension att leva på
 • Trygg och säker arbetsmiljö + Jämställdhet
 • Heltidsarbete som norm
 • Ökad anställningstrygghet
 • Vinster i välfärden
 • Avdragsgills fackavgift
 • Tänderna in i sjukvården
 • Bygg landet
 • Kontrollerad arbetskraftsinvandring

Uppdaterades senast: