Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

Sundsvall

En gång i månaden samlar Socialdemokraterna i Sundsvall fackliga kamrater till fredagsträffar. Att ses kontinuerligt gör att nätverket stärks och möjligheterna att göra skillnad i vardagen ökar.

Att träffas kontinuerligt ger styrka

Att ses på fredagsträffarna månatligen har varit ett bra sätt att hålla kontakten mellan ledande partiföreträdare och fackligt aktiva i Sundsvall. Med fredagsträffarna får ledande företrädare från kommun och region liksom riksdagsledamöter möjligheter att möta fackliga företrädare över en lunch. För att fördjupa samarbetet och få ett starkt nätverk krävs att vi ses kontinuerligt.

Ibland genomförs seminarier i aktuella ämnen i samband med fredagsträffarna. Initiativen till seminarieämnena kommer från både fackliga organisationer och partiet.

Uppdaterades senast: