Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

Linköping

2019 startade Socialdemokraterna i Linköping och flera LO-förbund en arbetsgrupp för att jobba mot oseriösa aktörer. Tillsammans har vi drivit på politiskt för att kommunen ska ställa tydliga krav på företag för att stärka tryggheten för den som arbetar. Läs mer om vårt arbete här, där kan du också se exempel på motioner S lämnat till fullmäktige utifrån vårt samarbete.

Samverkan för att stoppa oseriösa aktörer

2019 inledde Socialdemokraterna i Linköping och ett par LO-förbund i Östergötland en arbetsgrupp för att jobba mot oseriösa aktörer. Vi träffade myndigheter som Migrationsverket, Polismyndigheten, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan, för att lära oss mer, men huvudsyftet var att ta fram ny politik för att komma åt fusk och arbetslivskriminalitet.

Ett mål var även att driva opinion kring frågorna - ett arbete som fortfarande pågår. Vi fick bland annat ett uppslag i Corren där en facklig representant intervjuades om problemet med svart arbetskraft.

Arbetet har även öppnat upp för fackens samarbete med myndigheter. Transport har haft gemensamma tillslag med Arbetsmiljöverket och Fastighets har kunnat bistå kommunens upphandlingsenhet med information.

Under pandemin blev våra träffar digitala och vi fortsatte ses ett par gånger per termin. Samarbetet har stärkt oss. Socialdemokraterna i Linköping har tagit fram nya förslag som blivit till motioner och finns med i budgeten.

Här är ett par exempel:

  • Kännbara viten för företag som bevisligen ertappas med att ägna sig åt lagöverträdelser och fusk i Linköpings kommun. De ska också uteslutas från kommunala upphandlingar.
  • En ny organisation som arbetar mot oseriösa aktörer. Fysiska arbetsplatskontroller av en extern aktör för att se till att alla har giltigt ID06-kort, ID-handling och arbetstillstånd.
  • Ett fysiskt tillsynsarbete mot olagliga verksamheter som utförs av Miljöförvaltningen tillsammans med andra myndigheter, där man använder sig av Miljö- och hälsolagstiftningen.
  • Stärkta kontroller av huvudentreprenörsansvaret i Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens upphandlingar.

  • Successivt återtagande av all städning av kommunens för-, grund- och gymnasieskolor till kommunal regi.

Länkar:

Artikel i Corren Länk till annan webbplats.

Motion S rena byggen svhyssta entreprenader Länk till annan webbplats.

Motion S städning Länk till annan webbplats.

Fler goda exempel:

Uppdaterades senast: