Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

Uppsala

I Uppsala kraftsamlar partiet tillsammans med proffsen - fackförbund och pensionärer – för en bättre äldreomsorg!

Kraftsamling inom äldreomsorgen

Vi startade arbetet med att söka upp proffsen: både pensionärerna och fackförbunden, för att ta reda på vad som var högst prioriterat. Det var från början tydligt att vi behövde mer personal i äldreomsorgen och att medarbetarna måste få en bättre arbetsmiljö och rimliga arbetsvillkor. En intensiv process med samarbete, samtal och prioriteringar ägde skedde under våren. Äldre, anhöriga och medarbetare intervjuades på film då vi pandemin stoppade oss från att mötas.

Den 6 maj kunde vi besluta om en utvecklingsplan där äldreomsorgen förstärks med ca 200 miljoner kronor. Nedan följer några exempel:

  • Delade turer har slopats.

I Uppsala kommun har vi sedan flera år infört heltid som norm, en positiv reform men som även skapade vissa andra problem såsom än ökad mängd med delade turer.

Vi har därför beslutat att ta bort alla delade turer. För att lyckas med det skjuter vi till 1000 fler arbetspass i månaden. Våra medarbetare ska ha en sammanhållen arbetsdag. Då får också Uppsalas äldre bättre omsorg. Då finns det någon där som kan göra det lilla extra under dagen. Det kan handla om att hinna fika en extra stund, ta en cykeltur, gå en promenad, dansa. För vi ska inte bara överleva när vi blir äldre. Vi ska leva livet, hela livet.

  • Hemtjänstlyft

Vi jobbar bort minutstyrningen i hemtjänsten, här startar vi med ett pilotprojekt.

Vi ökar antalet fast anställda i hemtjänsten, på sikt är ambitionen att halvera antalet visstidsanställda. Under augusti/september gick 32 medarbetare från visstid till heltid.

Vi köper in elcyklar och vässlor till medarbetarna i hemtjänsten, tillsammans med nya ”vanliga” cyklar.

  • Vi rekryterar fler sjuksköterskor.

Vi ökar upp andelen hälso- och sjukvårdspersonal ordentligt för att kunna avsätta mer tid för kompetensutveckling och möjlighet att stötta våra verksamheter.

  • Bättre boende- och arbetsmiljö

Vi rustar våra särskilda boenden med nya möbler för social samvaro inne och ute. Soffgrupper, utemöbler, markiser mm. Vi investerar också i upplevelserum/sinnesrum/välfärdsteknik/fysisk aktivitet/storstädning/vårdhundar osv. Alla boenden vår lådcyklar så att de äldre kan få känna vinden i håret.

  • Kompetens

Äldreomsorgslyftet rullar vidare och vårdbiträdena utbildas till undersköterskor. Vi satsar också på språket i form av såväl utbildning i olika former som medarbetare med särskilda uppdrag som språkstödjare i alla våra verksamheter. Till det kommer kompetenssatsningar kring förflyttning, mat och måltider, demens, specialistundersköterska mm.

Fortsättningsvis möts representanterna i vårt ”kraftsamlingsgäng” fysiskt. Vi följer upp alla delar tillsammans, och ser också om det är något ytterligare vi behöver göra. Detta ligger i direkt anslutning till äldrenämndens arbete med budget och verksamhetsplan för 2022. Vår samverkan har inget slutdatum. Detta är vår nya standard!

Här är några av våra kommunikativa insatser:

Nu ska det kritiserade schemat bort – Upsala Nya Tidning (unt.se) Länk till annan webbplats.

Så ska äldreomsorgen utvecklas och stärkas efter pandemin - Uppsala kommun Länk till annan webbplats.

Från när vi tog bort delade turer finns det inlägg på FB både på Kommunal Mitts sida samt på vår sossesida.

Uppdaterades senast: