1. Vårt Sverige kan bättre. Vi ska vända på varje sten för att bekämpa brottsligheten. Brottsligheten utgör ett hot mot hela det demokratiska samhället. För att komma till rätta med kriminaliteten krävs många olika åtgärder, på många olika områden. Det

  Senast ändrad: 2022-09-26 13.25 • Storlek: 21.8 kB Socialdemokraterna / Vår politik / A till Ö / Lag och ordning
 2. Grova brott Varje dag utsätts flickor och kvinnor för trakasserier, våld och sexualbrott, inte sällan av en man som hon har eller har haft en relation med. Våldet orsakar stort lidande och livslånga konsekvenser. En del kvinnor och barn tvingas leva

  Senast ändrad: 2022-09-26 14.44 • Storlek: 22.1 kB Socialdemokraterna / Vår politik / A till Ö / Mäns våld mot kvinnor
 3. ska bli fler och ha tillräckligt bra verktyg för att kunna utföra sitt uppdrag. Brottsligheten utgör ett hot mot hela det demokratiska samhället och ska bekämpas med alla medel. Poliserna i Sverige ska bli fler och ha tillräckligt bra verktyg

  Senast ändrad: 2022-09-26 14.41 • Storlek: 20.1 kB Socialdemokraterna / Vår politik / A till Ö / Polisen
 4. Vi kan aldrig acceptera att unga rånar och förnedrar andra unga Samhällets reaktion ska vara snabb och tydlig. Vi behöver kännbara påföljder som avskräcker och bryter brottsspiraler. Men också en vuxenvärld som ser och agerar i tid.

  Senast ändrad: 2022-09-07 15.27 • Storlek: 20.3 kB Socialdemokraterna / Vår politik / A till Ö / Ungdomsrån
 5. Den senaste veckan har det skett flera sprängningar och skjutningar runt om i Sverige. Gängkriminellas grepp om flera av landets bostadsområden fortsätter att

 6. Varje dag utsätts flickor och kvinnor för trakasserier, våld och sexualbrott. Inte sällan av en man de har eller har haft en relation med. Var tredje vecka dödas en kvinna av en man. Det kan vi aldrig acceptera.

  Senast ändrad: 2022-09-08 11.40 • Storlek: 24.6 kB Socialdemokraterna / Nyheter / Mäns våld mot kvinnor ska stoppas
 7. Socialdemokraterna presenterar idag flera förslag för att ingen ung ska bli kriminell. Vi ska vända på varje sten för att bryta segregationen och tränga tillbaka våldet och kriminaliteten. För att lyckas med det behöver vi

  Senast ändrad: 2022-09-07 14.59 • Storlek: 24.9 kB Socialdemokraterna / Nyheter / Ingen ung ska bli kriminell
 8. Socialdemokraterna presenterar idag ett nytt mål om 50 000 polisanställda år 2032. Vi vill se fler poliser i hela landet för att öka tryggheten på gator och torg och trycka tillbaka våldet. Vi ska vända på varje sten

  Senast ändrad: 2022-09-01 15.29 • Storlek: 23.6 kB Socialdemokraterna / Nyheter / 50 000 polisanställda till 2032
 9. Socialdemokraterna vill se fler kameror för att öka tryggheten i hela Sverige. Regeringen har förenklat användningen av trygghetskameror genom avskaffat tillståndskrav för flera

 10. Hela samhället ska gå till samlad offensiv för att bryta segregationen, tränga tillbaka våldet och knäcka gängen – det var budskapet när statsministern och Socialdemokraternas partiordförande höll en

  Senast ändrad: 2022-08-22 12.10 • Storlek: 26.8 kB Socialdemokraterna / Nyheter / S ska gå på de kriminella gängens pengar