1. S-regeringen går nu vidare med flera förslag för att skärpa reglerna för arbetskraftsinvandring till Sverige. Förslagen är de första av flera kommande förslag till föränd­ringar av regel­verket för

  Senast ändrad: 2022-06-01 15.39 • Storlek: 27.1 kB Socialdemokraterna / Nyheter / Skärpta regler för arbetskraftsinvandring
 2. Inför Socialdemokraternas kongress i april presenterar partistyrelsen nya skolförslag. Om alla elever ska mötas av höga förväntningar, skickliga lärare och arbetsro i klassrummet behöver vi också se till att alla skolor

  Senast ändrad: 2022-06-01 15.40 • Storlek: 27 kB Socialdemokraterna / Nyheter / Tak för andel nyanlända elever
 3. I dag skriver Mikael Damberg och Karl-Petter Thorwaldsson en debattartikel där de föreslår arbetarrörelsens nya hållning i frågan om arbetskraftsinvandring: jobb som kräver kort eller ingen utbildning ska i

  Senast ändrad: 2022-06-01 15.40 • Storlek: 26.4 kB Socialdemokraterna / Nyheter / Ordning och reda i arbetskraftsinvandringen
 4. Socialdemokraterna presenterar idag en bred satsning för att steg för steg bryta segregationen. Bland annat vill man göra kraftfulla åtgärder för att bryta bostadssegregationen, skärpa

  Senast ändrad: 2022-08-15 11.51 • Storlek: 32.8 kB Socialdemokraterna / Nyheter / S presenterar bred satsning för att bryta segregationen
 5. Alldeles för många som bor i Sverige har bristande språkkunskaper och bristande kunskaper om det svenska samhället. Nu vill regeringen införa språkkrav och krav på kunskap om det svenska samhället för att

  Senast ändrad: 2022-06-27 13.44 • Storlek: 27.3 kB Socialdemokraterna / Nyheter / S föreslår språkkrav för uppehållstillstånd
 6. S-regeringen föreslår nu flera åtgärder för att minska segregationen i områden med socioekonomiska utmaningar. Bland annat utreds möjligheterna till ett statligt fastighetsbolag och bättre verktyg för

  Senast ändrad: 2022-06-20 15.14 • Storlek: 30.1 kB Socialdemokraterna / Nyheter / S tar krafttag för att bryta bostadssegregationen
 7. Utrikesfödda kvinnor är bland de grupper som står allra längst från arbetsmarknaden. Det är ett segregationsproblem. Därför presenterar regeringen nu en rad insatser för att bryta segregationen

  Senast ändrad: 2022-06-20 15.18 • Storlek: 30.9 kB Socialdemokraterna / Nyheter / Fler utrikesfödda kvinnor ska ha ett jobb att gå till
 8. Den socialdemokratiskt ledda regeringen har i dagarna meddelat att de kommer att skicka migrationskommitténs betänkande på remiss. Dessa förslag kommer senare ligga till grund för en proposition

  Senast ändrad: 2022-06-01 15.39 • Storlek: 28.5 kB Socialdemokraterna / Nyheter / En permanent och långsiktigt hållbar asyllagstiftning
 9. Flera av dessa kommuner påverkas fortfarande av kostnader för mottagandet och kostnader för att ställa om verksamhet till ett lägre mottagande. I budgetpropositionen för 2021 föreslår regeringen

  Senast ändrad: 2022-06-01 15.39 • Storlek: 25.9 kB Socialdemokraterna / Nyheter / Utökat bidrag till kommuner med högt flyktingmottagande
 10. 2020 föreslog regeringen att ett intensivår för nyanlända införs. Intensivåret ska bidra till att nyanlända ska komma snabbar ein på arbetsmarknaden. Nu föreslår regeringen i

  Senast ändrad: 2022-06-01 15.39 • Storlek: 28.3 kB Socialdemokraterna / Nyheter / Bättre integration - Fler ska komma snabbare in på arbetsmarknaden